Take Action

Et valgfag som udvikler elevernes innovative og organisatoriske kompetencer. Eleverne klædes på til at skabe mindre events på egen skole og i det lokale miljø.

Take Action skal fremme elevernes innovative kompetencer og styrke deres engagement i lokalmiljøet. 

Til det formål oprettes et valgfag i overbygningen: Take Action. Det skal klæde eleverne på til at sætte aktiviteter i gang på skolen og i lokalsamfundet. Indsatsen kan også rettes særligt mod kompetenceudvikling af skolens elevråd. 

I marts 2018 gennemførte 32 undervisere efteruddannelsen. Herefter er Take Action implementeret på forskellig vis på de enkelte skoler fra aug. 2018: Enten som valgfag eller som en integreret del af den øvrige undervisning, fx gennem kobling til eventsene Edison og Naturfagsmaraton.

CENTRALT ELEMENT I DE FORENKLEDE FÆLLES MÅL:

I innovation og entreprenørskab skal eleverne tilegne sig viden om innovation, entreprenørskab og kreativitet, der gør dem i stand til og giver dem forståelse for at omsætte viden til produkter af værdi for andre (UVM).

TAKE ACTION EFTERUDDANNELSEN FORLØBER OVER 2 HELE TEMADAGE I LØBET AF SKOLEÅRET 2017/18

Kontaktperson

Merete Barrit Hansen Pædagogisk konsulent
mbha@aabenraa.dk tlf. 2339 1089
Sidst opdateret 03.07.2019

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?

Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa